Ізюмська фортеця - комплекс оборонних споруд XVII - XVIII ст., історія яких на даний момент не є дослідженою. Наразі неможливо з науковою точністю встановити спадкоємність фортифікаційних форм різних періодів між собою. Ізюмська фортеця представляла собою потужний укріплений пункт. Все, що відомо про неї з загальнодоступних джерел, читач зможе віднайти у розділі ТЕКСТИ цього сайту. Даний сайт є першою спробою синтезувати наявні знання про Ізюмську фортецю за допомогою сучасних технологій, які дозволяють із великим ступенем наближення судити про співвідношення залишків фортифікаційних споруд та історичної географії міста Ізюм. Мапи, розміщені на сайті, є інтерактивними, призначеними в тому числі для самостійного вивчення користувачем. Працюючи з мапами, розміщеними на сайті, слід не забувати, що саме спостережливість і хороша пам’ять ведуть до відкриттів, до яких і запрошує цей сайт краєзнавців, істориків, та всіх жителів міста Ізюм, які цікавляться його історією.

Експлікація з плану фортеці 1782 р. подається за фотокопіями з Російського державного військово-історичного архіву,які зберігаються в Ізюмському краєзнавчому музеї. Наразі неможливо встановити точне розташування оборонних споруд та будівель фортеці через деяку різнобіжність у проекціях аерофотозйомки та рукописного плану ХVIII століття. Авторами порівняння навмисне залишено неспівпадіння в північній частині порівняння(на малюнку - внизу) заради збереження оригінальних пропорцій первинного документу.

Зображення, що відносяться до 1943 і 2017 рр. приводяться за відкритими інтернет-джерелами.